VENUS

 PLANEET VAN DE LIEFDE

 HET 13 MANEN BEWUSTZIJN

VENUSENERGIE 

Venus, ook wel Ishtar of de morgenster genoemd, is de planeet van de zon en maan energie. Dit is het non-duale zijn en het in eenheid zijn met God. De zespuntster is het symbool van de zon-maan energie van heelheid. De Zeven Heilige Kumara's vestigde zich op Venus  en  stichtte daar de Zeven Kumara Tempels (de  energiematricen  van de 7 Heilige  Vlammen).  Sananda  Kumara was  één van  de  vier Kumara's die op aarde neerdaalde om de Christos Energiestroom te activeren bij de mens. Het Christusbewustzijn heeft te  maken met de twaalfde chakra en de twaalfde dimensiematrix. Waaruit de 13de centrale punt kan uit ontstaan. (Witte Broederschap). 
 
De gevallen engelen  hebben  een DNA die uit minder dan 12 strengen bestaan, de ontbrekende twaalfde streng  zorgt  voor  het  ontstaan van de "anti-christ" energie. Het jaar 2012 is verbonden met deze twaalfde golf  en de twaalfde  poort. Deze twaalfde poort wordt op  12 - 12 - 2012  verankerd. Lees de boodschap 12 12 12. De gevallen engel code gaat niet  samen  met  deze  twaalfde golf energie van Liefde.
 
De Kumara's  zijn  zeer betrokken bij de aarde en zij komen van ver. Zij komen van de Centrale Zon (Maitreya). Het 13 manen bewustzijn komt hier vandaan. Het is mij verteld dat ik deze code in mijn DNA draag en mijn kosmische naam of Hoger Zelf heet Arkura Kumara. Elk mens is verbonden met vele andere delen en parrallele dimensies. Multidimenionaliteit.
Elk mens draagt een unieke code, vaak zit deze op slot. Het openen van deze unieke code is zo belangrijk. JOUW LICHTCODE! Open deze weer en stap uit de angstmatrix. (Via mijn sessies).
 
Zie ook mijn website: 13 MOONS. 

 LADY VENUS

ROEP VAN DE AARDE
Venus  is  een  mooie  planeet  in  ons zonnestelsel. Zij maakt dezelfde omloop  als  onze  maan:  van nieuw tot vol. Er is namelijk nog een 13e sterrenbeeld  en  wel  "de slangendrager".  Dit sterrenbeeld staat voor de eenwording van het vrouwelijke en mannelijke deel. Hij is tevens de hoeder  van oude en geheime kennis die opnieuw actueel wordt in deze tijd. De roep van de aarde bracht de Kumara's van Venus met de codes van de Natuurlijke Tijd, het 13 manen bewustzijn, naar de Aarde.  De roep van Moeder Aarde! De vrouwelijke energie werd verbannen uit onze Natuurlijke frequentie. De gevallen engelen werken enkel met de mannelijke energie: uitzendt energie. De ratio, linker hersenhelft. Kunstmatig bewustzijn. Het vrouwelijke deel de ontvangende energie wordt zoveel mogelijk klein gehouden. Zodat er ook geen eenheid en balans kan ontstaan. We komen nu in een natuurlijke tijd.  Het Aquarius Tijdperk en dat gaat veel verandering brengen. Zie mijn Lichtboodschappen.
 
Kunstmatig Bewustzijn: het  werken  vanuit  overheersing en dualiteit zoals het creëren van arm en rijk.  Het langzaam  uitroeien  van  de Natuurlijke en Vrije mens die in harmonie leeft  met  de  natuur  is  bijna  geheel  verdwenen.  Het gevoel wordt steeds ondermijnt door allerlei rationele theorieën en structuren die niet stroken met het Hart. Onze intuïtie werkt nauwelijks meer  en  als  er signalen naar boven komen, wordt deze met angst en argwaan weg geduwd
Dit  is onze  "psychologische gezondheidsklok"  die ons alarmeert  wanneer  we  het  verkeerde pad inslaan.  Door de NAR: Nieuwe Aquarius Resonantie  te  beoefenen  kom  je  weer  in  contact  met  de  andere realiteiten  die  de  imaginale geest in balans brengen en onze intuïtie weer  de  ruimte  geeft.   Je gaat weer communiceren via het hart.
 
Sanat Kumara Logos van de Aarde, is verbonden met de aarde en wel met Shamballa. Een Heilige stad op aarde, deze heeft zijn poorten ook in de binnenzon en in de binnenaarde. Verbinding met Venus. Venus is de tweelingzus van de aarde. Elke planeet heeft een eigen karakter en energie, deze kunnen elkaar versterken. 
 
Zie het bericht van Sanat Kumara: De Gevederde Regenboogslang
 
 
 All rights reserved ©ART-hura / www.ashtarcommandnederland.com / www.ashtar-rose.com afbeeldingen (digital) art niet delen of kopiëren: Copyrights Arthura Hector